Jelena Gatarić, administrativni asistent

OSNOVNI INFO

Rođena u Rijeci 16.06.1984. godine, završila srednju Medicinsku školu u Banja Luci 2003. godine, diplomirala 2010. godine na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.

STRUČNE AKTIVNOSTI

Stalni član Hrvatske komore medicinskih sestara

PODRUČJA POSEBNOG INTERESA:
  • Management
  • Marketing
RADNO ISKUSTVO:

2003.-2004. Klinika za anesteziju i traumatologiju-medicinska sestra
2004. Služba hitne medicinske pomoći -medicinska sestra
2004.-2006. Au pair, Italija, Milano
2006.-2009. Semeraro Rijeka d.o.o.,Tower Centar Administrator i Customer Service
2009.-2013. Podsjetnik d.o.o. – Administrator i Customer Service
2013.-danas Dental Centar b2