Mirela Sijarić, administrativni asistent

OSNOVNI INFO
 
Rođena u Bijelom Polju 22.01.1984. godine, završila srednju Ekonomsku školu u Bujama 2003. godine.

PODRUČJA POSEBNOG INTERESA:

Management, marketing
 
RADNO ISKUSTVO:
2003.-2005. Duhan dr- trgovac i administrator
2006.-2008. Istraturist dd - pomoćni recepcioner.
2009.-2010. Mercator dd- trgovac
2010.-2013. Nordsped doo- referent špedicije
2014-danas Dental Centar b2
Kontakt:
t: +385 1 5802 333
   
m: +385 91 2 999 333
e: msijaric@dentalcentarb2.com