Proteze-najčešća pitanja

Koja je razlika između fiksne i mobilne protetike ?
Fiksna protetika uključuje radove koji su trajno fiksno postavljeni u usta i uključuju keramičke krunice, mostove i ljuskice. S druge strane mobilna protetika označava radove koje pacijent može samostalno izvaditi iz usta i uključuje totalne i djelomične proteze.

Što je to proteza nošena implantatima ?

Proteze nošene implantatima su proteze koje su pomoću različitih elemenata čvrsto povezane s implantatima, ali ih pacijent može samostalno skinuti sa implantata. One su idealno rješenje za sve pacijente koji zbog različitih razloga (veliki gubitak kosti, ekonomski razlozi) ne mogu dobiti fiksni protetski rad.

Što je bolje: fiksni ili mobilni protetski rad?

Gotovo uvijek je bolji fiksni protetski rad jer se pacijenti puno lakše naviknu na njega, a estetski i funkcionalno je prihvatljiviji.
Za više informacija kontaktirajte nas na +385 1 5802 333 / +385 1 5802 334 ili nam , odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.